Hani anlat desem içindeki sevgiyi; ilk kelimenden sonra kaç dakika sürer? Söylesene beni kaç harfle sevdin?

Anlamlı Sözler

Pir Sultan Abdal Sözleri23 / 04 / 2014

Pir Sultan Abdal Sözleri ve Resimleri
reklamlar

Bu dünyanın sonu hiç imiş akşam gelip konan sabah göç imiş.

Cehennem dediğinde dal odun yoktur, herkes ateşini buradan götürür.

Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu. İnsanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu.

Hiç ellerin taşi bana değmez, ille dostun gülü yaralar beni.

Sen seni gör, elin ayıbını görme.

Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan.

Cahiller kamile sen bilmezsin deyip Onun için kaybettiler irfanı.

Kalenin kapısı taştan çıkılmaz, penceresi yüce Şah’a bakılmaz, bir ben ölmeyinen cihan yıkılmaz, açılın zindanlar pire gidelim.

Şu yalan dünyanın sonu hiç imiş, Akşam gelip konan sabah göç imiş.

Uyur idik uyardılar, diriye saydılar bizi.. Koyun olduk, ses anladık, sürüye saydılar bizi..

Kırklar ile yedik içtik. Kaynayıp sellere coştuk, baş koyup niyaz eyledik. Geç otur meydan dediler.

Gönül çıkmak ister, şahın köşküne. Can boyanmak ister, Ali müşküne. Pirim Ali on ik’imam aşkına. Açılın kapılar şaha gidelim.

Mümin olanların tez gelir yazı, cennette huriye benziyor yüzü, şu nazlı dilberin hercayi sözü, mart ayında esen borana benzer.

Bana medet senden olur efendim, aşılmaz dağların dost ardında kaldım, eller dosta doğru çeker göçünü, elsiz viranede çöllerde kaldım.

Dostun zülüfleri bölük bölüktür. Menim ciğerciğim delik deliktir. Muhabbetin sonu tez ayrılıktır. Dost beni gönder de var andan ağla..

Koyun beni Hak aşkına yanayım, Yolumdan dönüp, mahrum mu kalayım? Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan.

Derdim çoktur hangisine yanayım, yine tazalendi yürek yarası, ben bu derde kande derman bulayım, meğer Şah elinden ola çaresi..

On yedi yerimden vursalar yara, cerrahlar derdime kılmasa çare, kemendi bend ile çekseler dara, yine geçmem ala gözlü Şah’ımdan..

Nefse uyan Hakk’a uymuş değildir. Gaziler namazın kılmış değildir. Bu gezen abdallar derviş değildir. Arkasında hırka şal olmayınca.

Benzer yazılar

 1. Auberon Herbert Sözleri

  Mutluluğa giden iki yol; kendinden çok şey, başkalarından az şey bekle. Voluntarizm, tüm ayrıcalıklara, monopollere ve sınırlamalara karşıdır ve özgür dünyada insanların kendi yaşamlarını kendilerinin serbestçe düzenlemelerini şart koşar.

 2. James Fenimore Cooper Sözleri

  Mutlu olmak istiyorsan, kendini başkalarıyla karşılaştırma… Gazeteler tiranlarla mücadele ederler, sonra da kendi tiranlıklarını kurarlar.

 3. Sili Atasözleri

  Güzellik, tabiatın kadınlara verdiği ilk hediye, aynı zamanda geri aldığı ilk şeydir.

 4. Mehmet Akif Ersoy Sözleri

  Aslını gizleyemez insan, giydiği kaftanlarla. Bilmez ama kendini kandırır, söylediği yalanlarla. Bacımın örtüsü batmakta rezilin gözüne acırım tükürüğe billahi tükürsem yüzüne. Ey yolcu uyan! Yoksa çıkarsın ki sabaha: Bir kupkuru çöl var, ne ışık var, ne de vaha! İki insan çeşidi vardır; Zaman geçtikçe hatalarıyla yüzleşen, zaman geçtikçe yüzsüzleşen. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne […]

 5. Akıllı Sözler

  Akıl ve dirâyetin ak saçlılarınki gibi; ama yüreğin masum çocuk yüreği olsun. Bir akıllının dostluğu, tüm delilerin dostluğundan daha iyidir. Deliler ve akıllı insanlar zararsızdır En tehlikeli insanlar, yarı deliler ve yarı akıllılardır. Aklı olmayanın dini de yoktur. İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyin. Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan daha onur vericidir. Hurâfeler ve bâtıl inanışlar, […]

 6. Aldatma Sözleri

  Aldatan erkek yoktur, göz yuman kadın vardır. Biri sizi bir defa aldatırsa suç onundur. İkinci defa aldanırsanız bilin ki suç sizindir. En basit şey insanın kendisini aldatmasıdır; çünkü insan istediği şeyin genellikle gerçek olduğuna inanır. Farkına varmadan başkalarını aldatmak ne kadar güçse, farkına varmadan kendini aldatmak o kadar kolaydır. İnsanları aldatmak, güldürmekten çok daha kolaydır. […]

 7. Edgar Faure Sözleri

  İnsan hiçbir zaman tarafsız olamaz. Susmak da bir görüştür. Sırtı yere geldikten sonra kazanmış olmak yalnız siyaset alanında görülür.

 8. Ata Sözleri

  Ay bozmaz, süt kokmaz. Kokarsa ayran kokar, çünkü aslı süttür. Başını acemi berbere teslim eden, pamuğunu cebinde taşısın. Cahile söz anlatmak, deveye hendek atlatmaktan zordur. Çocuğa iş buyuran, ardına kendi düşer. Demir nemden, insan gamdan çürür. Ek tohumun hasını, çekme yiyecek yasını. Fare deliğe sığmamış, bir de kuyruğuna kabak bağlamış. Gâvurun ekmeğini yiyen, gâvurun kılıcını […]

 9. Ahmet Muhip Dıranas Sözleri

  Dünyada belki en geçici en vefasız şey “dostluk”tur. Bir elbise bile bir dosttan fazla dayanıklıdır.

 10. Eugene Delacroix Sözleri

  Biz romantik olduktan sonra dağlar güzelleşti. Mezarıma ne resim ne heykel ne de fotoğraf, hiçbir şey koymayınız.

Dağlar Nasıl Oluşur?

Tüm dağlar, çoğu milyonlarca yıl önce meydana gelen yer kabuğu değişiklikleri sonucunda oluşmuştur. Kıvrımlı dağlar büyük boşluklardaki şiddetli basınçla sıkışan kaya katmanlarıyla meydana gelir. Dik dağlarda, kayalar yer kabuğunun yüzeyinde tepeler oluşturacak şekilde çıkıntılar yapmaya zorlanmıştır.

Diğer bir durum da kayaları oluşturan yerkabuğunun merkezindeki lavların katmanları çok büyük bir kuvvetle itmesidir. Volkanik dağlar, yerkabuğunun merkezinden dışarı çıkan lav, kül ve cüruftan oluşur. Sıradağlar yer kabuğundaki kırılma ve çökmelerin sonucu meydana gelir. Kaya bloklarını da kapsayan büyük yeryüzü bölümleri bir seferde sivrilir ya da çöker. Yani görüldüğü gibi dağlar birçok farklı şekilde oluşur.

Büzüllar karada oluşan ve kendi ağırlıkları altında yavaş hareket eden geniş buz kütleleridir. Buzullar, geniş vadiler oyarak dünyanın en büyük dağlarının ortaya çıkmasına yol açmıştır.

“Pir Sultan Abdal Sözleri” için (0) sende ekle!