En büyük felaketler içinde bile ümidini kaybetme, unutma ki ilik, sert kemiğin içinden çıkar.

Dini Sözler

Hannah Arendt Sözleri31 / 07 / 2014

Hannah Arendt Sözleri ve Resimleri
reklamlar

Dünün üzüntüleri ve yarının endişeleriyle donatılmış bir kalpten, bugün bir şey bekleme..

Eğer düşündüğüm herşeyi aklımda tutabilecek kadar güçlü bir hafızam olsaydı, bana öyle geliyor ki hiçbir şey yazmazdım. Benim için önemli olan düşünme sürecinin kendisi.

Herhangi birini yok saymak, onu kendi varlığından kuşku duymaya yöneltir.

Şiddet araçlarının teknik gelişimi artık öyle bir noktaya geldi ki, hiç bir siyasal amaç, insan aklının sınırları içinde, bu araçların yıkıcı potansiyeline denk değildir; ne de silahlı çatışmalarda bu araçların kullanılmasını haklı kılabilir.

İnsan zorunluluğa neden maruz kaldığım bilemediği takdirde, özgür olamaz ve kendisini zorunluluktan kurtarmaya çalışması da onu hiç bir zaman özgür kılmaz.

Benzer yazılar

 1. Ileri Marsı Sözleri

  Yürü, bu yol şeref zafer yolu Karşında bekliyor seni tanyeri Yürü, atıl devir karanlığı Durma yürü, haydi ileri. Varsın gel desin sana Yeşil gölgeli çamlar Ninni fısıldayan dereler Şen nameler, gülen bir bahar. Hayır, sakın yolunda kalma sen. Dağları yıkan gücünle sars yerleri Atam diyor, öğün çalış güven Durma yürü, haydi ileri. Yazar: Celal Emrem […]

 2. Gençlik Marsı Sözleri

  Dağ başını duman almış, Gümüş dere durmaz akar. Güneş ufuktan şimdi doğar, Yürüyelim arkadaşlar. Sesimizi yer, gök, su dinlesin; Sert adımlarla her yer inlesin. Bu gök, deniz nerede var, Nerede bu dağlar, taşlar. Bu ağaçlar, güzel kuşlar, Yürüyelim arkadaşlar. Sesimizi yer, gök, su dinlesin; Sert adımlarla her yer inlesin. Her geceyi güneş boğar, Ülkemizin günü […]

 3. Halit Ziya Usaklıgil Sözleri

  İnsanlar tuhaftır; fena bir şey yapmakta olduklarını hissedecek olurlarsa, mutlaka en evvel vicdanlarını susturacak bir sebep bulurlar.

 4. Frank Leahy Sözleri

  Egoizm, aptallık ağrısını dindiren anestezidir.

 5. Friedrich Engels Sözleri

  İnsanlar yaşadıkları gibi düşünürler. Ne mutlu o yoksullara ki diğer dünya onlara verilmiştir. Er ya da geç bu dünya da onlara verilecektir. Para her kapıyı açar lakin kilitleyemez. Önce siz ateş edin Mösyö Burjuvazi. Tek kelimeyle bizi, sizin mülkiyetinizi yok etme niyetimizden dolayı kınıyorsunuz. Kesinlikle öyle; niyetimiz tam olarak budur. Modern devlet, biçimi ne olursa […]

 6. Francisco de Quevedo Sözleri

  Dün gitti. Yarın henüz gelmedi. Bugün bir an bile duraklamadan geçip gidiyor; ben bir vardım, bir olacağım, bir de yorulmaktayım.

 7. Çerkez Atasözleri

  Aklı olmayan fakirdir. Aslı olan güzellik içindeki iyiliktir. Asıl iyilik kötülük yapmamaktır. Akıllı kişiyi sırtında taşısan dahi yük gelmez. Akıl malın en kıymetlisidir. Ağızdan çıkan söz namludan çıkan kurşun gibidir. Atın başı geçtikten sonra kuyruğundan yakalamağa kalkma. Atı kaybolanın kulağından at sesi gitmez. Açlık korkağı da yiğit yapar. Aslanı terbiye ederler, kaplanı uslandırırlar. Atına binince […]

 8. Nizamülmülk Sözleri

  Adalet mülkün temelidir. Bütün insanların kabiliyetlerine göre bir işi olmalı, bunun aksine hareket edilmesine padişah izin vermemeli. İlmin değeri de diğer mumların kendisinden ışık aldığı enerji kaynağına benzer. Ordu, devlet başkanının emrine her zaman amade olmalıdır. İnsanın mükemmelliği ve aklı kızmasındadır; eğer kızarsa kızgınlığın aklına değil aklının kızgınlığına galip gelmesi lazımdır. Mazdek, ‘mal insanlar arasında […]

 9. Clarence Seward Darrow Sözleri

  Birçok cahilin emin olduğu yerde bilmiyormuşum gibi yapmam bilinmezcilik budur işte. Yirmi yaşındaki insan, dünyayı değiştirmek ister. Yetmiş yaşına gelince, yine dünyayı değiştirmek ister. Ama yapamayacağını bilir.

 10. Öğretmen Andı Sözleri

  Türkiye Cumhuriyeti anayasasına, Atatürk inkılâp ve ilkelerine, anayasada ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup, bunları geliştirmek için çalışacağıma; İnsan haklarına ve anayasanın temel ilkelerine dayanan millî, demokratik, lâik bir hukuk devleti olan Türkiye […]

Dağlar Nasıl Oluşur?

Tüm dağlar, çoğu milyonlarca yıl önce meydana gelen yer kabuğu değişiklikleri sonucunda oluşmuştur. Kıvrımlı dağlar büyük boşluklardaki şiddetli basınçla sıkışan kaya katmanlarıyla meydana gelir. Dik dağlarda, kayalar yer kabuğunun yüzeyinde tepeler oluşturacak şekilde çıkıntılar yapmaya zorlanmıştır.

Diğer bir durum da kayaları oluşturan yerkabuğunun merkezindeki lavların katmanları çok büyük bir kuvvetle itmesidir. Volkanik dağlar, yerkabuğunun merkezinden dışarı çıkan lav, kül ve cüruftan oluşur. Sıradağlar yer kabuğundaki kırılma ve çökmelerin sonucu meydana gelir. Kaya bloklarını da kapsayan büyük yeryüzü bölümleri bir seferde sivrilir ya da çöker. Yani görüldüğü gibi dağlar birçok farklı şekilde oluşur.

Büzüllar karada oluşan ve kendi ağırlıkları altında yavaş hareket eden geniş buz kütleleridir. Buzullar, geniş vadiler oyarak dünyanın en büyük dağlarının ortaya çıkmasına yol açmıştır.

“Hannah Arendt Sözleri” için (0) sende ekle!