Warning: mysql_connect(): Unable to connect to database server!

Özlü Sözler

Atatürk Sözleri16 / 04 / 2014

Atatürk Sözleri ve Resimleri
reklamlar

Atatürk’ün AHLAK ile ilgili sözleri

Bir milletin ahlak değeri, o milletin yükselmesini sağlar.
Tehdide dayanan ahlak, bir erdemlilik olmadığından başka, güvenilmeye de layık değildir.
Birtakım kuşbeyinli kimselere kendinizi beğendirmek hevesine düşmeyiniz; bunun hiçbir kıymeti ve önemi yoktur.
Saygısızlığın, saldırının küçüğü, büyüğü yoktur.
Bir millet, zenginliğiyle değil, ahlak değeriyle ölçülür.
Samimiyetin lisanı yoktur. Samimiyet sözlerle açıklanamaz. O, gözlerden ve tavırlardan anlaşılır.
Medeniyetin esası, ilerlemesi ve kuvvetin temeli, aile hayatın-dadır. Bu hayattaki fenalık mutlaka toplumsal, ekonomik ve politik beceriksizliği doğurur.
Bir millette, özellikle bir milletin iş başında bulunan yöneticilerinde özel istek ve çıkar duygusu, vatanın yüce görevlerinin gerektirdiği duygulardan üstün olursa, memleketin yıkılıp kaybolması kaçınılmaz bir sondur.

Atatürk’ün BAĞIMSIZLIK ile ilgili sözleri

Bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz.
Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur.
Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur.
İnsaf ve merhamet dilenmekle millet işleri görülemez; millet ve devletin şeref ve bağımsızlığı elde edilemez, insaf ve merhamet dilenmek gibi bir kural yoktur. Türk milleti ve Türkiye’nin çocukları, bunu bir an akıldan çıkarmamalıdır.
Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır.
Dünyada ve dünya milletleri arasında sükun, huzur ve iyi geçim olmazsa, bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın, huzurdan mahrumdur.
Türkiye’nin güvenini amaç edinen, hiçbir başka ulusun aleyhinde olmayan bir barış yolu, her zaman bizim ilkemiz olacaktır.
Biz Türkler, tarih boyunca hürriyet ve istiklal timsali olmuş bir milletiz.
Tam bağımsızlık denildiği zaman, doğal, siyasal, mali, adli, askeri, kültürel ve her alanda tam bağımsızlık anlaşılır.
Bilelim ki, milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlerin avıdır.
Ulusun bağımsızlığını, yine ulusun kesin kararı ve direnişi kurtaracaktır.
Ben yaşayabilmek için, kesin olarak bağımsız bir ulusun evladı kalmalıyım. Bu yüzden ulusal bağımsızlık bence bir hayat sorunudur.
Ya istiklal, ya ölüm.

Atatürk’ün BİLİM ile ilgili sözleri

Bilim, gerçeği bilmektir.
Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.
Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız.

Atatürk’ün BİRLİK – BERABERLİK ile ilgili sözleri

Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener.
Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.
Bugün vatanımızda bir milli kudret varsa, o cereyan, felaketlerden ders alan ulusun kalp ve dimağından doğmuştur.
Milli sınırlar içinde bulunan yurt parçaları bir bütündür; birbirinden ayrılamaz.

Atatürk’ün CUMHURİYET ile ilgili sözleri

Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur.
Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister.
Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.
Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.
Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur.
Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.
Cumhuriyet fazilettir.

Atatürk’ün ÇALIŞMAK ile ilgili sözleri

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.
Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak! Servet ve onun doğal sonucu olan rahat yaşamak ve mutluluk, yalnız ve ancak çalışanların hakkıdır. . Yaşamak demek çalışmak demektir.
Türk, öğün, çalış, güven.

Atatürk’ün DEĞİŞİM ile ilgili sözleri

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir.
Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.
İnkılap, Türk ulusunun son asırlarda geri bırakılmış kurumlarını yıkarak yerlerine, ulusun en yüksek uygarlık düzeyine ilerlemesini sağlayacak yeni kurumlar koymaktır.
Türk milletinin son yıllarda gösterdiği harikaların, yaptığı siyasi ve sosyal inkılapların gerçek sahibi kendisidir.
Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.

Atatürk’ün DİL ile ilgili sözleri

Türk milletindenim diyen insanlar her şeyden önce ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır.
Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.
Türk dili, dillerin en zenginlerindendir.

Atatürk’ün EĞİTİM ile ilgili sözleri

Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.
Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla kaimdir.
Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

Atatürk’ün EKONOMİ ile ilgili sözleri

Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.
Tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla olur.
Ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal ve siyasal yıkımlardan kaçamaz.

Atatürk’ün FİKİR ile ilgili sözleri

Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Fikirler, şiddetle, top ve tüfekle öldürülemez.

Atatürk’ün GENÇLİK ile ilgili sözleri

Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz.
Türk gençliği amaca, bizim yüksek ülkümüze, durmadan, yorulmadan yürüyecektir.
Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Atatürk’ün KADIN ile ilgili sözleri

Ey kahraman Türk kadını, Sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.
Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar.
Büyük başarılar, kıymetli anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmuştur.
Kadınlarımızın genel görev ve çalışmalarda paylarına düşen işlerden başka, en önemli, en hayırlı, en faziletli bir ödevleri de “iyi anne” olmalarıdır.
Dünyada her şey kadının eseridir.
Milletin kaynağı, toplumsal hayatın temeli olan kadın ancak faziletli olursa görevini yerine getirebilir.

Atatürk’ün KÜLTÜR ile ilgili sözleri

Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve fazilette dünya birinciliğini tutmaktır.
Bir millet savaş alanlarında ne kadar zafer elde ederse etsin, o zaferin sürekli sonuçlar vermesi ancak kültür ordusu ile mümkündür.
Kültür zeminle orantılıdır. O zemin milletin seciyesidir.
Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür.
Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir.

Atatürk’ün MEDENİYET ile ilgili sözleri

Medeniyet öyle bir ışıktır ki, ona kayıtsız olanları yakar, mahveder.
Medeni olmayan milletler, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdur.

Atatürk’ün MİLLET HALK MİLLİYETÇİLİK ile ilgili sözleri

Büyük ve tarihi olayları ancak büyük milletler yaşayabilir.
Türk milleti kendisi için, kendi geleceği ve kurtuluşu için çalışan kimseleri ve kurullan zorluk karşısında bırakmayacak kadar yüksek vatanseverlik ve yüksek onur duygusuyla doludur.
Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır.
Felaketler insanları, zeki milletleri daima azimli ve yeni hamlelere sev keder.
Milletimizin saf karakteri yetenekle doludur. Ancak bu doğuştan gelen yeteneği geliştirebilecek metodlarla donanmış vatandaşlar lazımdır.
Bir millete hizmet eden onun efendisi olur.
Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
Bu millet, tarihini iftiharla doldurmuş bir millettir. Türk milletinin geleceği, bugünkü evlatlarının doğru görüşü, yorulmak bilmez çalışkanlığı ile büyük ve parlak olacaktır.
Kurtulmak ve yaşamak için çalışan, çalışmak zorunda olan bir halkız. Bundan dolayı her birimizin hakkı vardır, yetkisi vardır. Fakat çalışmak sayesinde bir hakkı kazanırız. Yoksa arka üstü yatmak ve ömrünü çalışmadan geçirmek isteyen insanların bizim toplumumuzda yeri yoktur, hakkı yoktur.
Halkın sesi, Hak’ın sesidir.
Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin sınırı yoktur. İşte parola budur.

Atatürk’ün ÖĞRETMEN ile ilgili sözleri

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden düşünceleri hür, vicdanı hür,irfanı hür nesiller ister.
Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.
Öğretmenler! Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve ordularınızın zaferi için yalnız ortam hazırlar. Gerçek zaferi siz kazanacaksınız ve sürdüreceksiniz ve kesinlikle başarılı olacaksınız.
Öğretmen, yıllar sonra ödülünü alır.

Atatürk’ün MÜZİK ile ilgili sözleri

Bir milletin yenileşmesinde ölçü, musikide değişikliği alabil mesi, kavrayabilmesidir.
Milli, ince duygulan, düşünceleri anlatan, yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak, onları bir gün önce, genel son musiki kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu sayede, Türk milli musikisi yükselebilir, evrensel musikide yerini alabilir.

Atatürk’ün SANAT ile ilgili sözleri

Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır.
Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz.
Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.
Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz… Hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız.
Bir milletin sanat yeteneği güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür.
Yüksek bir insan topluluğu olan Türk Milleti’nin.tarihi bir özelliği de, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir.

Atatürk’ün SPOR ile ilgili sözleri

Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim.
Türk gençliği, sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır.
Ben sporcunun çevik ve namuslusunu severim. Spor, ahlaktır.
Sporda başarılı olmak için bütün milletçe sporun niteliği ve değeri anlaşılmış olmak ve ona kalpten sevgiyle bağlanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Atatürk’ün TAKLİT ile ilgili sözleri

Hiçbir millet aynen diğer bir milletin taklitçisi olmamalıdır. Çünkü bir millet, ne taklit ettiği milletin aynı olabilir, ne de kendi milliyetçiliği içinde kalabilir.

Atatürk’ün TARİH ile ilgili sözleri

Tarih, bir milletin kanını, hakkını, varlığını hiçbir zaman inkar etmez.

Atatürk’ün TUTSAKLIK – ESARET ile ilgili sözleri

Milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.

Atatürk’ün VATAN ile ilgili sözleri

Bu memleket tarihte Türk’tü, bugün de Türk’tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır.
Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor.
Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.

Benzer yazılar

 1. Turgut Uyar Sözleri

  Az sözle çok şey anlatacaksın. Seni seviyorum diyeceksin sadece ama öyle her zaman değil, yalnızca hissettiğinde. Ben aslında her şeyi sonradan öğrendim. Herkes herkesi sonradan öğrenirmiş; bunu da sonradan öğrendim. Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar. Şu aranıp duran korkak ellerimi tut. Bu evleri atla bu evleri de bunları da göğe bakalım. Elbet hep böyle […]

 2. Marie Curie Sözleri

  Hayatta hiçbir şeyden korkmayın yalnız; herşeyi anlamaya çalışın. İnsanlar konusunda daha az, fikirler konusunda daha çok meraklı olun.

 3. Aiskhylos Sözleri

  Akıllı insan aptal görünürse kazançlı çıkar. Dostlarından kuşkulanmak, başa geçenlere özgü bir hastalıktır. Gerçek mutluluk iyi yaşamak değil, yaşamayı iyi bitirmektir. Tatlı sözler, şiddetli bir öfkeye karşı en tesirli ilaçtır. Pek az kişi, iyi talihli bir dostun başarılarını kıskançlık duymadan kutlayabilir. Dengin dengini bulmasıdır; en büyük mutluluk bu dünyada. Ölmeden önce kimse mutlu değildir. Yaşlılık, […]

 4. Carl Schurz Sözleri

  Talih bir aynaya benzer. Ona asık suratla bakarsan, o da sana cevap verir. Eğer sen ona gülersen o da sana güler. İdeal denen şey bir yıldıza benzer, ona hiçbir zaman yetişemezsiniz ama tıpkı denizcilere olduğu gibi, bize de yolumuzu gösteren odur.

 5. Norberto Bobbio Sözleri

  Bugünkü büyük problemler, dünkü kötü çözümlerin sonucudur. Liberalizmi burjuvazinin gücü olarak anlayınca onu reddetmek kolaydır; devletin gücünü sınırlamak şeklinde anlayınca ise reddetmek güçtür.

 6. Ihsan Oktay Anar Sözleri

  Kusur benim imzamdır. Bir ismim olduğu sürece bir kusurum da olacak ve olmalı.

 7. Oya Baydar Sözleri

  Bitince, çekip gitmeli. Uzatmalarda gol atma hayaline kapılmadan, sessizce, efendice terk etmeli sahayı. İster bir iklim, bir şehir, ister bir aşk, bir insan, ister bir savaş, bir inanç olsun; yenilince, tüketince direnmemeli. Bırakıp gitmeyi, yaşanmış olanın güzelliğini korumayı bilmeli.

 8. Ludwig Wittgenstein Sözleri

  Ad vermek, bir şeye etiket iliştirmekten farksızdır. Başkalarının derinlikleriyle oynama. Dilimin sınırları, dünyamın sınırlarıdır. Eğer insanlar hiç salakça şeyler yapmasaydı, akıllıca işler yapılamazdı. Felsefede ben’den, psikolojik olmayan anlamda söz edilebilecek ve edilmesi gereken bir yol vardır. Neden buradayız bilmiyorum, ama eğlenmemiz için olmadığı kesin. Kolum yukarı kalkar olgusunu kolumu yukarı kaldırırım olgusundan çıkarırsak geriye ne […]

 9. Birhan Keskin Sözleri

  Benim sensiz sevinecek bir şeyim yok. Dediler ki, olgun bir meyve var sabır perdesinin ardında, Dünya sana sabrı öğretecek, olgun meyvenin tadını da. İkiye bölünmüş bir bütün gibi yaşadım. Bir yanım öbür yanıma düşman. Sağımda kızgın kumlar gezdirdim. Solum üşüyor eski bir anıdan. Ben bazen münasip bir yerde inmek istiyorum. Size de oluyor aynından biliyorum. […]

 10. Alain de Botton Sözleri

  İki insan ayrılırken, şefkatli konuşan taraf aşık olmayan taraftır. İnsanlık bu ya; bir ahlak kitabı yazmam gerekseydi, güleryüzlülüğü vazifelerin başına koyardım.

Dağlar Nasıl Oluşur?

Tüm dağlar, çoğu milyonlarca yıl önce meydana gelen yer kabuğu değişiklikleri sonucunda oluşmuştur. Kıvrımlı dağlar büyük boşluklardaki şiddetli basınçla sıkışan kaya katmanlarıyla meydana gelir. Dik dağlarda, kayalar yer kabuğunun yüzeyinde tepeler oluşturacak şekilde çıkıntılar yapmaya zorlanmıştır.

Diğer bir durum da kayaları oluşturan yerkabuğunun merkezindeki lavların katmanları çok büyük bir kuvvetle itmesidir. Volkanik dağlar, yerkabuğunun merkezinden dışarı çıkan lav, kül ve cüruftan oluşur. Sıradağlar yer kabuğundaki kırılma ve çökmelerin sonucu meydana gelir. Kaya bloklarını da kapsayan büyük yeryüzü bölümleri bir seferde sivrilir ya da çöker. Yani görüldüğü gibi dağlar birçok farklı şekilde oluşur.

Büzüllar karada oluşan ve kendi ağırlıkları altında yavaş hareket eden geniş buz kütleleridir. Buzullar, geniş vadiler oyarak dünyanın en büyük dağlarının ortaya çıkmasına yol açmıştır.

“Atatürk Sözleri” için (0) sende ekle!